laborantka_u_počítače

Rozbory vody

Nabízíme akreditované odběry a rozbory vod pro soukromé osoby i firmy. Odběry provádí naši pravidelně proškolovaní vzorkaři, kteří jsou schopni odebrat vzorky z různých míst. Odběr si také můžete provést sami. Zde naleznete tip, jak provést odběr vzorku vody. Všechny rozbory jsou v souladu s aktuálními vyhláškami. Vyhovující výsledky můžeme zaslat na Informační systém pitné vody (IS PiVo)


  • Rozbor pitné vody

Nabízíme rozbor vody pro majitele stravovacích, restauračních i ubytovacích zařízení a také pro zemědělce nebo podnikatele ve zpracovatelském průmyslu, kteří musejí často dokládat rozbory vody na příslušných úřadech. Rozbor je určen i pro soukromé osoby, které zajímá kvalita vody.

Legislativa ke stažení:

vyhláška č. 252/2004 Sb.


  • Rozbor balené vody

Balené vody né vždy obsahují jen to, co je uvedeno na obalu. Pokud vás zajímá, zda voda, kterou kupujete, neobsahuje navíc cizorodé látky nebo kovy, můžete využít nabídku našeho rozboru. Nabízíme rozbor kojeneckých, pramenitých, minerálních nebo balených pitných vod.


  • Rozbor vody ze studny či vrtu

Máte na svém pozemku studnu, ale už se nějakou dobu nepoužívala? Nebo jste si nechali udělat nový vrt a potřebujete zjistit, jestli je voda pitná? K tomu slouží rozbor vody ze studně. V případě závadnosti vody Vám naměřené hodnoty vysvětlíme a případně Vám nabídneme několik firem, které navrhnou optimální řešení, jak vyčistit vodu ze studně nebo vrtu.


  • Rozbor odpadní vody pro provozovatele čistíren odpadních vod ČOV

Provozovatelé velkých městských, vesnických, nebo i malých domovních čistíren odpadních vod (ČOV) mají povinnost pravidelně provádět rozbory vypouštěných odpadních vod (na základě povolení k vypouštění odpadních vod). Nabízíme také pravidelný monitoring kvality vypouštěné odpadní vody, vypracování hodnocení stupně účinnosti čističky odpadních vod a popřípadě navržení optimálního řešení problémů vaší ČOV.


  • Rozbor vody bazénů

Nabízíme rozbory pro majitele veřejných bazénu i pro uživatele domácích bazénů. S pravidelnými rozbory bazénové vody ve veřejných bazénech budete mít jistotu, že splňujete hygienické podmínky pro provoz. Nabízíme zároveň i sestavení provozního řádu bazénu. Rozbor bazénové vody provádíme dle vyhlášky, která určuje, jaké ukazatele a jak často je kontrolovat. Na základě výsledků rozborů navrhneme optimální řešení, jak vyčistit vodu v bazénu. Odběr vzorku vody mohou zajistit naši proškolení vzorkaři, nebo si ho můžete odebrat sami.

Legislativa ke stažení:

vyhláška č. 238/2011 Sb.

vyhláška č. 151/2011 Sb.


  • Rozbor povrchové vody

Naše služby využívají majitelé malých chovných rybníků, majitelé koupacích jezírek i velké rybářské podniky, Český rybářský svaz a jeho místní organizace. Přímo na místě jsme schopni změřit celou řadu ukazatelů od teploty po obsah rozpuštěného kyslíku z řek, rybníků nebo jezer. Další ukazatele měříme v naší akreditované laboratoři.