laborantka_u_počítače

Rozbory čistírenských kalů

V naší nabídce je široké spektrum akreditovaných odběrů a rozborů upravených čistírenských kalů od chemických, po mikrobiologické ukazatele. Jsme pověřeni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro monitoring zemědělské půdy určené k uložení upravených čistírenských kalů.