skleněné_zkumavky

Laboratorní rozbory

Čištění studní

Co dělat s novou studnou nebo novým vrtem?

Především je nutné dlouhodobě čerpat vodu, aby z ní zmizel zákal. To nejlépe poznáme, nalijeme-li vodu do sklenice z čirého skla a podíváme se na ni proti světlu. Voda nesmí jevit zákal, maximálně (tj. pouze v krajním případě) jen malou opalescenci. 

Zákal ve vodě může být způsoben v zásadě dvěmi příčinami:

  • pramen vody je stále „neusazený“ a přináší s sebou písek ve formě jemného kalu
  • sací koš je příliš nízko a zapnutím čerpadla vznikne tlakový náraz, který způsobí zvíření dna a strhnutí jemného kalu s sebou do vodovodu. V tomto druhém případě je rada jednoduchá – zvýšíme výšku sacího koše ve studni. Pokud voda nejeví již žádný zákal – obvykle toho dosáhneme dlouhodobým čerpáním – provedeme dezinfekci studny (viz níže).

Jak provést dezinfekci studny nebo vrtu?

Nemáme-li k dispozici mikrobiologický rozbor, který by nám mohl poskytnout obraz o rozsahu bakteriální kontaminace, provedeme běžnou dezinfekci následujícím způsobem:

  • Nejdřív vypočteme objem vody ve studni v m³ a na každý 1 m³ odměříme 1 lžíci Chloraminu B, popřípadě 1 uzávěr dezinfekčního prostředku SAVO. Je možné použít i jiný přípravek v množství doporučeném výrobcem (v současné době je dále na trhu AQUASTERIL, Phar-X-Aqua, Dikacid, všechny na bázi volného chloru). 
  • Vlastní dezinfekci provedeme tak, že odměřené množství přípravku smísíme s malým množstvím vody (např. ve vědru z umělé hmoty) a tento roztok nalijeme na povrch hladiny ve studni nebo vrtu.
  • Vyčkáme 2 hodiny, než dojde k rozptýlení chloru v celém objemu vody, a začneme čerpat. Tím docílíme toho, že se chlor dostane do potrubí a do kohoutku.

Máme-li již k dispozici mikrobiologický rozbor a množství mikroorganismů je nízké – tj. jde o jednotky či maximálně o desítky koliformních bakterií – obvykle dostačuje použít mírné dezinfekční prostředky jako je SAGEN. Jde o preparát obsahující nízkou koncentraci stříbra, který po předepsaném dávkování do zdroje neovlivňuje chuť vody ani nemá vliv na její zdravotní vlastnosti. Jeho výhodou je, že působí ze všech dezinfekčních prostředků nejdéle, i když je tato vlastnost ovlivněna kvalitou vody (vliv má zákal a množství organických látek). Preventivní dezinfekce SAGENEM by měla být prováděna pravidelně (alespoň dvakrát za rok). Je-li zdroj vody silněji bakteriálně kontaminován, je nutno postupovat podle výše uvedeného odstavce za použití razantnějších dezinfekčních prostředků.