skleněné_zkumavky

Laboratorní rozbory

Čištění studní

Co dělat s novou studnou nebo novým vrtem?

Především je nutné dlouhodobě čerpat vodu, aby z ní zmizel zákal. To nejlépe poznáme, nalijeme-li vodu do sklenice z čirého skla a podíváme se na ni proti světlu. Voda nesmí jevit zákal, maximálně (tj. pouze v krajním případě) jen malou opalescenci. 

Zákal ve vodě může být způsoben v zásadě dvěmi příčinami:

  • pramen vody je stále „neusazený“ a přináší s sebou písek ve formě jemného kalu
  • sací koš je příliš nízko a zapnutím čerpadla vznikne tlakový náraz, který způsobí zvíření dna a strhnutí jemného kalu s sebou do vodovodu. V tomto druhém případě je rada jednoduchá – zvýšíme výšku sacího koše ve studni. Pokud voda nejeví již žádný zákal – obvykle toho dosáhneme dlouhodobým čerpáním – provedeme dezinfekci studny (viz níže).

Jak provést dezinfekci studny nebo vrtu?

Nemáme-li k dispozici mikrobiologický rozbor, který by nám mohl poskytnout obraz o rozsahu bakteriální kontaminace, provedeme běžnou dezinfekci následujícím způsobem:

  • Nejdřív určíme objem vody ve studni/vrtu v m³ a na každý 1 m³ odměříme odpovídající množství dezinfekčního prostředku. Lze použít např. Savo Original.
  • Vlastní dezinfekci provedeme tak, že odměřené množství přípravku smísíme s malým množstvím vody (např. ve vědru z umělé hmoty) a tento roztok nalijeme na povrch hladiny ve studni nebo vrtu.
  • Vyčkáme 2 hodiny, než dojde k rozptýlení chloru v celém objemu vody, a začneme čerpat. Tím docílíme toho, že se chlor dostane do potrubí a do kohoutku.