Rozbory vod

Rozbor pitné vody

Provádíme akreditované rozbory dle platné legislativy.Rozbor odpadní vody

Rozbor odpadní vody pro provozovatele čistíren.

 Rozbor bazénové vody

Rozbory vody pro provozovatele veřejných i domácích bazénů.Rozbor povrchové vody

 Rozbor balené vody