Osvědčení

V důsledku požadavků na kvalitu práce a věrohodnost výsledků se Středisko laboratoř pravidelně účastní kontrolních měření vod, krmiv, půd, rostlin. Tyto kontrolní stanovení organizují ÚK ZÚZ Brno, CSLAB Praha, ASLAB Praha, SZÚ Praha, LGC Standards. Na základě výsledků a na základě dalších kontrol přímo na pracovišti deklarujeme kvalitu práce. Na základě úspěšného splnění všech požadavků při kontrolách jsme obdrželi následující oprávnění. 

 

Ing. Milan Kopenec
Vedoucí střediska laboratoř

 

Osvědčení o akreditaci 2019

Osvědčení o akreditaci pro odběry, chemické a mikrobiologické rozbory vod, potravinářských výrobků, stěrů, krmiv, rostlinného materiálu, půd, kalů, sedimentů, hnojiv a odpadů. 

Osvědčení o akreditaci 2019 (PDF)