Výstavba fotovoltaické elektrárny

V roce 2022 společnost “AGRO-LA“, spol. s r.o.  realizovala projekt: FVE_AGRO-LA_2022. Realizace proběhla v roce 2023 a jeho cílem byla instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) o výkonu 0,124 MW sloužící pro vlastní spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů došlo k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Pro tento projekt byla poskytnuta podpora Evropské unie.


Investice do zpracovatelského provozu ve společnosti  “AGRO-LA“, spol. s r.o.

V roce 2022 společnost “AGRO-LA“, spol. s r.o.  realizovala projekt: Investice do zpracovatelského provozu ve společnosti  “AGRO-LA“, spol. s r.o. 

Tento projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova.

Projekt byl rozložen do dvou částí:

  1. Výstavba skladovacích a manipulačních prostor.
  2. Dodávka chladicího boxu pro mléčné výrobky.

Výsledkem projektu bylo:

  • vybudování dostatečných skladovacích kapacit pro zpracovatelský provoz pro obaly, vstupní suroviny a vlastní mléčné výrobky.
  • zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti podniku.

Název projektu: Investice do zpracovatelského provozu ve společnosti  “AGRO-LA“, spol. s r.o.Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií