Krácený a úplný rozbor pitné vody

Provádíme akreditované rozbory pitné vody pro soukromé osoby i firmy. 

 

Krácený rozbor Úplný rozbor

Pro zákazníky, ať se jedná o soukromé osoby, firmy, provozovatele kempů, restaurací, výroben, atd. je nejčastěji nabízen tzv. krácený rozbor pitné vody. 

Rozbor je realizován na základě Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu         a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Tento rozbor obsahuje organoleptické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické ukazatele.

Zákazník pak dostane základní informaci o pitné vodě. Je to rovněž nejčastěji požadovaný rozbor ze strany úřadů - veterinárních, stavebních, životního prostředí, příslušných KHS. 

Veškeré ukazatele jsou akreditovány, protokol je uznáván na úřadech. Naší snahou je dát zákazníkovi protokol, vysvětlit mu v jakém "stavu" je jeho voda a v případě problémů mu pomoci je vyřešit. Snažíme se o kvalitní službu za rozumný peníz. 

Zajišťujeme v případě požadavku rovněž zaslání na IS PiVo.

 

Pro zákazníky, ať se jedná o soukromé osoby, firmy, provozovatele kempů, restaurací, výroben, atd., je-li potřeba nabízíme i tzv. úplný rozbor pitné vody. 

Rozbor je realizován na základě Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Tento rozbor obsahuje organoleptické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické ukazatele.

Zákazník pak dostane komplexní informaci o pitné vodě. Je to rovněž často požadovaný rozbor ze strany úřadů veterinárních, stavebních, životního prostředí, příslušných KHS. 

Veškeré ukazatele jsou akreditovány, protokol je uznáván na úřadech. Naší snahou je dát zákazníkovi protokol, vysvětlit mu v jakém "stavu" je jeho voda a v případě problémů mu pomoci je vyřešit. Snažíme se o kvalitní službu za rozumný peníz. 

Zajišťujeme v případě požadavku rovněž zaslání na IS PiVo.