Rozbor odpadní vody

Rozbor odpadní vody

Akreditované rozbory odpadní vody dle platné legislativyOdběr odpadní vody

Akreditovaný odběr vzorku odpadní vodyLegislativa 

  • Vyhláška č. 428/2001 Sb.
  • Vyhláška č. 120/2011 Sb.Zlepšení čisticí funkce domovní ČOV (čistírny odpadních vod)