Rozbory hnojiv

Provádíme akreditované rozbory průmyslových a organických hnojiv. Na základě našeho rozboru si můžete ověřit, zda obsah živin odpovídá obsahům deklarovaným výrobcem.

Nabízíme rozbory kompostů dle vyhlášky 341/2008 Sb. přílohy č. 5 tabulky  5.1, 5.2, 5.4. Tyto služby hojně využívají nově zprovozněné obecní a městské kompostárny.

Pomůžeme Vám s registrací či ohlášením hnojiva dle zákona o hnojivech č.156/1998 Sb.. Samozřejmostí je provedení akreditovaného rozboru potřebného pro registraci hnojiva.