Silážní plachty

Doporučíme vhodný druh a rozměr silážních plachet, dodáme na místo určení.

Kontaktujte p. Ing. Jiřího Bočka ml., telefon: 604 299 801.

 

Plachty a pomůcky pro silážování: Nabídka 2017