cr
klasa
jihocesky
ifs
spoko-orig
drevo-bg

V roce jsme 2023 jsme získali certifikát IFS Food, který se zaměřuje na kontrolu a zlepšení procesů v potravinářských firmách s cílem zajistit bezpečnost a kvalitu potravin dodávaných na trh.

Jedná se o standard vyvinutý Institutem pro Standardizaci (Institute for Standardization – IFS) se sídlem v Německu. Tento certifikát je mezinárodně uznávaný a jeho dodržování umožňuje potravinářským firmám přístup na mezinárodní trh a usnadňuje obchodování se zahraničními partnery.

Značka Česká potravina slouží k identifikaci a propagaci potravinářských výrobků, které jsou vyráběny v České republice, a zároveň garantuje určitou úroveň kvality a bezpečnosti těchto výrobků. Je udělována potravinářským výrobkům, které splňují určité stanovené kritéria týkající se jejich výroby, surovin, a zpracování.

Značku KLASA jsme získali již roku 2004. Výrobky označené logem KLASA podléhají kontrolám orgánů státní správy, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Ty kontrolují jak všeobecné požadavky potravinového práva, tak dodržení pravidel pro udělení značky KLASA, například mimořádnou kvalitu, složení nebo chuť.

Projekt CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY (CHJ) organizuje od roku 2007 Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK), za podpory Jihočeského kraje. Cílem je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž CHJ. Každoročně se koná pod záštitou hejtmana a zúčastněným jihočeským výrobcům potravin garantuje marketingové výhody spojené s právem užívat ochrannou známku CHJ

Ocenění CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY získaly tyto výrobky:
– v roce 2016 – Jihočeský zákys černý rybíz
– v roce 2013 – Jihočeský zákys jahoda
– v roce 2010 – Jihočeský jogurt ve skle – malina
– v roce 2007 – Jihočeský jogurt – ovocný

Národní cena českých spotřebitelů Spokojený zákazník je ocenění férových firem a podnikatelů, kteří dbají na potřeby, oprávněné požadavky a očekávání spotřebitelů.

Udělená cena vyjadřuje skutečnost, že daný podnikatelský subjekt poskytuje své produkty nebo služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitelů a deklaruje jejich jakost a spolehlivost.