Druhy živných půd

 

Orientační seznam živných půd pro mikrobiologickou diagnostiku.

Živné půdy jsou připravovány ve formě gelu pro přímé použití.
Půdy jsou expedovány v objemu podle přání maximálně do 180 ml a jejich expirace je cca 9 měsíců.

Mohou být připraveny i půdy, které nejsou uvedeny v seznamu (např. půdy podle Českého lékopisu apod.) Při přípravě živných půd je uplatňována Česká norma ČSN P CEN ISO/TS 11133-2.

ID živné půdyPopisNázev živné půdy, + potřebné suplementy
01 Živný agar pro stanovení koliformních bakterií VČŽL agar (VRBL agar)
02 Živný agar pro stanovení celkového počtu mikroorganismů GTK agar (Plate-Count-Agar)
03 Živný agar pro stanovení kvasinek a plísní GKCH agar (YGC agar)
04 Živný agar pro stanovení mléčných bakterií M.R.S. agar (MRS)
05 Živný agar pro stanovení celkového počtu mikoorganismů Živný agar č.1 (Nähragar)
06 Živný agar pro stanovení celkového počtu mikoorganismů Živný agar č.2 (DEV Nähragar, Masopeptonový agar č.2)
07 Živný agar pro stanovení rodu Enterococcus Slanetz - Bartley agar
10 Živný agar pro stanovení koliformních bakterií Masopeptonový agar s laktosou a bromthymolovou modří
11 Živný agar pro stanovení kvasinek Sladinový agar s mannitolem
13 Základ živného agaru pro stanovení Staphylococcus aureus Baird-Parker, agaržloutková emulze č. 34 + roztok teluričitanu č. 35
14 Živný agar pro stanovení kvasinek a plísní Sladinový agar
15 Živný agar pro stanovení celkového počtu bakterií Masopeptonový agar s glukosou
17 Živný agar pro stanovení celkového počtu bakterií Masopeptonový agar s laktózou
18 Pomnožovací půda pro Enterobacteriaceae Agar podle Hajna (Eisen-Dreizucker-agar)
19 Živný agar pro stanovení bakterií rodu Pseudomonas Pseudomonas agar F
20 Sladinový agar na osmotické kvasinky  
21 Živný agar pro stanovení Leuconostoc mesenteroides  
22 Živný agar pro stanovení mléčných bakterií v pivu M.R.S. agar s actidionem a 2-fenylalkoholem (MRS)
23 Živný agar pro stanovení kvasinkové kontaminace piva Sladinový agar s tetracyklinem 0,1 g.l -1
24   Mladinový agar s kyselinou jodooctovou
26 Živný agar pro stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli Chromocult Koliformní agar (Chromocult)
27 Agarová půda pro konfirmaci Enterococcus faecalis Žluč - aesculin - azidový agar (Agar s kanamycinem, esculinem a azidem)
28 Živný agar pro stanovení bakterií druhu Enterobacteriaceae VČŽG agar (VRBD agar, VRBG agar)
29 Pomnožovací bujon Sladinový bujon
30 Suplement Actidion
31 Půda pro stanovení mikroorganismů ztekucujících želatinu Želatina
32 Živný agar pro stanovení kvasinek a plísní Sabouraudův agar
33 Živný agar pro stanovení celkového počtu mikroorganismů GTK agar s odstředěným mlékem (Plate-Count-Magermilch-agar)
34 Suplement pro Baird-Parkerův agar Žloutková emulse
35 Suplement pro Baird-Parkerův agar Roztok teluričitanu draselného
36 Základ živného agaru pro stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli m - FC agar + roztok kyseliny rosolové č. 49
37 Základ živného agaru pro stanovení siřičitany redukující anaeroby TSC agar (tryptozo-sulfitový agar, tryptózový agar) + roztok D-cykloserinu č. 51
38 Základ živného agar pro stanovení počtu Bacillus cereus M.Y.P. agar (Cereus selectiv agar podle Mossela, MYP agar) + žloutková emulze s polymixinem č. 41
40 Suplement Roztok bazického fuchsinu
41 Suplement pro MYP agar Žloutková emulse s polymixinem
42   Selenitová půda
43 Živný agar pro stanovení kvasinek GKCH s tetracyklinem agar
45 Živný agar pro stanovení mléčných bakterií M.R.S. agar s actidionem (MRS)
46 Selektivní živná půda pro stanovení bakterií rodu Salmonella (s výjimkou S. typhosa a Shigella z potravin) BPLS agar (agar s brilantní zelení, fenolovou červení, laktosou a sacharosou, Agar podle Edela a Kampelmachera)
47 Živný agar pro stanovení celkového počtu mikroorganismů s rozlišením laktózo pozitivních a negativních bakterií Laktózo pozitivní a negativní bakterie s čínskou modří (Chinablau-Laktose agar)
48 Živný agar pro stanovení bakterií rodu Pseudomonas Pseudomonas agar P
49 Suplement pro m-FC agar Roztok kyseliny rosolové
50 Živný půda pro pomnožení Lactobacillus species MRS bujon (Lactobacillus bujon podle DE MAN, ROGOSA a SHARPE)
51 Suplement pro TSC agar Roztok D-cykloserinu
52 Základ živné půdy pro stanovení rodu Listeria Oxford-listeria agar + roztok Oxford-listeria-selektiv-suplement č. 53
53 Suplement pro Oxford-listeria agar Oxford-listeria-selektiv-suplement
54 Živný agar pro stanovení bakterií rodu Pseudomonas Cetrimidový agar
55 Živný agar pro kultivaci a zjišťování počtu mléčných streptokoků M-17 agar podle Terzaghiho
56 Živný agar pro stanovení acidotolerantních a hnilobných bakterií Agar s pomerančovým sérem (Orange serum Agar)
57 Živný agar pro kultivaci plísní a půdních bakterií Czapek-Doxův agar
58 Živný agar pro stanovení koliformních bakterií Endův agar, typ C (Endo agar C)
60   PCA agar
61 Základ živného agaru pro stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií ve vodách Agar s laktózou, TTC a tergitolem + roztok TTC č. 63
63 Suplement pro TTC agar Roztok TTC pro agar s Tergitolem
64 Živná půda A Caso bujon (sojový bujon, TSA bujon)
65 Živný agar B Caso agar (sojový agar, TSA agar)
66 Živný agar C Sabouraud agar
67 Živná agar D Laktosový agar
68 Živná půda E Mossel bujon
69 Živný agar F VČŽG (VRBD agar)
70 Živná půda G Mac Conkey bujon
71 Živný agar H Mac Conkey agar
72 Živný agar N Cetrimidový agar
73 Živný agar O Baird-Parker agar
74 Základ živného agaru pro stanovení bakterií Bifidobacterium bifidum M.R.S. agar pro Bifidobacterium (MRS) + roztok L-cyseinu a dicloxacilinu č. 75
75 Suplement pro MRS pro Bifirobacterium Roztok L-cystinu a dicloxacilinu
76 Živný agar pro stanovení Escherichia coli Chromocult TBX agar (Tryptone Bile X-glukuronide)
77 Živný agar pro stanovení počtu kolonií kultivovatelných mikroorganismů ve vodách Agar s tryptofanem a kvasničným extraktem
78   M-17 s pimaricinem
79 Živná půda pro stanovení Enterobacteriaceae Mossel bujon
80 Živná půda pro stanovení Enterobacteriaceae Mossel půda (bujon) - dvojnásobná koncentrace
81 Živný agar pro stanovení rodu Salmonella XLD agar
82   Peptonová voda (pepton + voda)
83   Agar se sojovým peptonem a NaCl
84 Roztok trypaflavinu pro mikrobiologické použití Trypaflavinový roztok
85 Živný agar pro stanovení počtu a kultivaci kvasinek a bakterií při mikrobiologické kontrole výroby piva WL živný agar (WLN agar)
86 Živná půda I TBG bujon, modifikace
87 Živný agar M Agar dle Hajna
88 Živný agar S R2A
89 Živný agar K XLD agar (Agar s deoxycholanem xylosou a lysinem)
90   Fyziologický roztok (NaCl + voda)
91   Nesslerovo činidlo
92 Živná půda pro pomnožení mikroorganismů Trypton sojóvý agar (CASO agar, TSA agar, sojový agar)
93   TBA agar
94   BAT agar
95   BAT bujon
96 Živný agar L BPLS agar
97   RBC agar (agar s bengálskou červení a chloramfenikolem, DRBC)
98 Základ živného agaru pro stanovení počtu Clostridium perfringens m - CP agar + Suplement pro m-CP agar č. 99
99 Suplement pro m-CP agar  
100 Živný agar pro stanovení kvasinek Sladinový agar se 40% sacharózou
101   Chromocult pro Enterococcus sakazaki
102   Kultivační médium s tryptofanem
103 Živná půda podle Letheena, upravená pro zjištění mikrobiální aktivity MLBT - půda
104 Živný agar pro stanovení kvasinek a plísní Sabouraud bujon s 2 % glukosy
105 Selektivní pomnožovací bujon pro stanovení rodu Salmonella RVS bujon (Rapaport Vasiliedes)
106 Živný agar pro stanovení kvasinek Sabouraudův 4 %-ní glukózový agar
107   Mannit-Kochsalz-Phenolrot agar (Agar s manitolem, solí a fenolovou červení)
109 Živný agar pro identifikaci Salmonell, Shigell a koliformních bakterií MacConkey agar
110 Pomnožovací agar MLAT agar (modifikovany Letheen agar)
111 Suplement pro Christensenův agar Roztok močoviny 20g/l
112 Tekutá půda pro konfirmace termotolerantní Escherichia coli MUG EC bujon
113 Živný agar pro stanovení rodu Legionella sp. Legionella CYE agar base
114 Činidlo pro konfirmaci Escherichia coli Kováčovo činidlo
115 Tekutá živná půda pro konfirmaci Staphylococcus aureus Mozkosrdcová emulze
116 Živný agar pro stanovení Listeria monocytogenes * Chromocult Listeria selektivní agar
117 Selektivní agar pro stanovení pseudomonád a aeromonád dle KIELWEINA GSP agar
118 Agar s tryptonem, glukosou a extraktem TGE agr
119 Neutralizátor k metodě analýzy výtěru PVUN půda
120 Pomnožovací půda Půda s pomerančovým extraktem

* připravuje se

Upozornění:

můžeme Vám dodat i jiné živné půdy ve formě gelu nebo sušené od firmy MERCK, které nejsou v seznamu. Živné půdy ve formě gelu můžeme dodat i v menším objemu (100 ml nebo 50 ml) dle Vašeho přání.