Vyhodnocení zdravotního stavu nezávadnosti krmiv

Stanovíme v krmivech:

  • kvantitativní obsah přítomných plísní (zajistíme stanovení vybraných mykotoxinů)
  • kvantitativní obsah přítomných kvasinek
  • obsah těžkých kovů
  • obsah jiných škodlivých činitelů