Vyhodnocení rozborů objemných krmiv a krmných směsí

Pro vyhodnocení rozboru krmiv, používáme hodnocení nazvané

NORMA 2004 s revizí v roce 2007

Hodnocení vzniklo ve spolupráci s firmou AGROKONZULTA Žamberk s.r.o. Vypracovali jej pracovníci, kteří mají dlouholetou zkušenost s praktickou výživou hospodářských zvířat. Hodnocení není statické, vyvíjí se podle nových zkušeností a podle současných rozborů krmiv z celé České republiky. Naše laboratoř pravidelně každý rok poskytuje zpracovatelům NORMY 2004 anonymní soubor výsledků rozborů krmiv z Jižních Čech. Přehledy pro naši oblast i pro celou ČR slouží k dalšímu zlepšení hodnocení krmiv.