Načasování vhodné doby sklizně pícnin dle aktuální sušiny

Průzkum sušiny kukuřice

Nabízíme stanovení momentální sušiny:


SZR = sušina zbytku rostliny bez klasu, to jest stébla včetně laty a všech listů
SCR = sušina celých rostlin kukuřice.
SKL = sušina klasu

Levné stanovení v ceně 230 Kč vám pomůže správně načasovat sklizeň a může přinést prospěch v hodnotě desítek až stovek tisíc korun.

Kukuřice má vnášet do krmné dávky skotu jak škrob ze zrna (jde cca ze 60 do slezu), tak pohotový cukr z listů (zpracuje se v bachoru). Sledujte narůstající sušinu u provozních ploch a nenechte je pro sklizeň přezrát, nebo uschnout!
Optimální SCR, při které by se měla sklizeň zahajovat, je 28 - 30 %. Vhodná sušina pro sklizeň kukuřice na siláž je potom na většině plochy u celých rostlin v rozpětí 30 – 35 %, přitom SKL by měla být 40 – 50 %. Konečná sušina konzervované kukuřičné siláže nemá výrazně překračovat 35 % . Přesnější je načasování sklizně podle SZR, která by měla být asi do 25 %. Stravitelnost celé siláže ovlivní nejvíce stravitelnost zbytku rostliny. Pokud ta je snížena, sníží se i stravitelnost škrobu ze zrn klasu.

 

  Část rostliny   

   Optimální sušina pro silážování

  Sušina celé rostliny

   Sklizeň zahajte při sušině 28-30%, optimální sušina je 30-35%

  Sušina zbytku rostliny bez klasu     

   Okolo 25%

  Sušina klasu

   40-50%