Rozbor povrchové vody

Provádíme široké spektrum rozborů povrchových vod. Nabízíme akreditovaný odběr z rybníků, řek či jezer. Přímo na místě jsme schopni změřit celou řadu ukazatelů od teploty po obsah rozpuštěného kyslíku. Další ukazatele měříme v naší akreditované laboratoři.

Naše služby vyžívají velké rybářské podniky, Česky rybářský svaz a jeho místní organizace, majitelé malých chovných rybníků a majitelé koupacích jezírek.

V případě náhlého úhynu ryb jsme schopni doporučit místa odběru kontrolních vzorků (případně tyto odběry provést sami akreditovaně) a provést měření základních ukazatelů přímo na místě (teplota, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku).