Odběr pitné vody

Nabízíme akreditované odběry pitné vody, poskytujeme návod na odběr vzorku zákazníkem.

Akreditovaný odběr pitné vody

 • Našim zákazníkům nabízíme akreditovaný odběr vzorků pitné vody. 
 • Tento odběr provádějí naši pravidelně proškolovaní vzorkaři, kteří jsou vybaveni pro odběry vzorků z nejrůznějších míst.
 • Odběr dokážeme zrealizovat ze studní, vrtů, vodojemů, akumulačních nádrží, ze vzorkovacích a odběrných kohoutů. 
 • Nabízíme fázové odběry pitné vody. Při těchto odběrech dokážeme zjistit, v jaké fázi výroby či balení pitné vody dochází ke kontaminaci. 
 • U akreditovaných odběrů nelze zpochybnit původ a kvalitu odběru. Takovéto protokoly lze bez problému použít při jednání na úřadech, soudních sporech, vyjednávání o odškodném a podobně. Vzorky kde je předpoklad zaslání na IS PiVO musí být odebrány akreditovaně.

 

Odběr vzorku zákazníkem

Pokud si zákazník přeje odebrat vzorek sám osobně, půjčíme mu naše vzorkovnice. Nedoporučujeme odebírat pitnou vodu do plastových či skleněných obalů od různých výrobků. V případě nadlimitních hodnot chemických nebo mikrobiologických ukazatelů nemůžeme vyloučit kontaminaci ze vzorkovnice.

Stručný návod na odběr vzorků pitné vody zákazníkem

 1. Důrazně doporučujeme použít vzorkovnice zapůjčené společností AGRO-LA. 
 2. Před odběrem je potřeba z kohoutku nebo z baterie odšroubovat perlátor (sítko). 
 3. Studenou vodu necháme odtéct až do ustálení teploty (obvykle 2 - 10 minut). 
 4. Odebereme vzorek vody do plastové a skleněné vzorkovnice (každá má objem 1 litr) přelitím dvojnásobku objemu vzorkovnice. Je důležité nenechat ve vzorkovnici bublinu vzduchu. 
 5. Zastavte proud vody a vydezinfikujte kohoutek buď chlórem (sava) nebo alkoholem. 
 6. Znovu pusťte vodu a nechte asi 1 minutu odtékat. 
 7. Otevřete vzorkovnici na mikrobiologické ukazatele (lahvička o objemu 0,5 litru, se zábrusem a s alobalem na uzávěru) tak, aby alobal zůstal na uzávěru a Vy jste se nedotkli uzávěru ani hrdla láhve. Uzávěr držte za horní část přes alobal spodní stranou dolů a nikam ho nepokládejte. 
 8. Naplňte mikrobiologickou vzorkovnici asi 2 cm po okraj (po ohbí lahve), zavřete ji uzávěrem a pečlivě přetáhněte a umačkejte alobal přes uzávěr. 
 9. Vzorek transportujte optimálně do 24 hodin do laboratoře. Po dobu uskladnění a transportu je vhodné udržovat vzorky při teplotě 1 - 5 °C.