Legislativa pitných vod

Hodnocení pitné vody

vyhláška č. 252/2004 Sb.

Vybrané ukazatele kráceného rozboru

 

Ukazatel Organoleptické, fyzikální, chemické ukazatele
Parametr Jednotky -
Pach Druh Přijatelný pro odběratele/2
  Stupeň  
Chuť Základní Přijatelná pro odběratele/2
  Stupeň  
Barva mg/l Pt 20
Zákal ZFn 5
Ca + Mg mmol/l 2 - 3,5
Amonné ionty mg/l 0,50
pH - 6,5 - 9,5
KNK 4,5 mmol/l Nad 0,80
CHSK Mn mg/l 3,00
Chloridy mg/l 100
Sírany mg/l 250
Dusičnany mg/l 50
Železo mg/l 0,20
Dusitany mg/l 0,50
Mangan mg/l 0,05
     
Ukazatel  Mikrobiologické ukazatele
Parametr Objem Počet KTJ
Koliformní b. 100 ml 0
Escherichia coli 100 ml 0
Počty kolonií při 220 °C 1 ml 200
Počty kolonií při 360 °C 1 ml 100

Pozn. Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů dělený 50 a dělený 3 byl menší nebo rovný 1. 

Tento dokument má pouze informativní charakter!