Čištění a desinfekce

Mechanicky očistíme vnější části studny a čerpacího zařízení od nánosu bahna a nečistot.

Opravíme poškozené vnější části krytu studny. Vše opláchneme nejlépe tlakovou vodou.
Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu a necháme dostatečnou dobu (alespoň 6 hodin) odvětrat. Při práci ve studni pracujte ve dvojici, jeden upoutaný uvnitř, druhý ho jistí nahoře !!!
Nainstalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
Jedná-li se o silně znečištěnou studnu, vyčerpáme celý objem vody. Důkladně kartáčem a hadrem mechanicky očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Vše důkladně očistíme čistou vodou a vodu ze studny opět znovu vyčerpáme. Vyčerpanou vodu odvádíme do odpadu, nebo dostatečně daleko od studny ve sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni. Není-li to možné, je nutno ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod. Omyjeme znovu vnitřní stěny studny a čerpacího zařízení, koncentrovaným roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor. Pozor, pracujeme vždy v gumových rukavicích !!! CHLORAMIN B 5 – 10 %, chlornan sodný 5 % , roztok chlorového vápna 10 % ASEP SPECIAL 5 – 10 %. Vše znovu opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme do odpadu. Není-li to možné, je nutno ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod. Volné vypouštění vody s desinfekcí do terénu je nevhodné, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.

U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny na hloubku asi jednoho metru. Zbylou vodu ošetříme desinfekčním přípravkem, nejlépe na bázi chloru a touto vodou myjeme stěny od horního okraje studny směrem dolů. Použijte koncentrace (viz. níže). K tlakovému mytí použijeme ponorné nebo kalové čerpadlo, nebo nouzově myjeme i ručně. Při všech způsobech mytí se kartáčem čistí stěny a dno studny včetně zařízení. Celý zbytek vody ze studny vyčerpáme.
Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk nebo písek). Dno studny pečlivě vyčistíme, včetně vtokových otvorů pramene.
Opravíme stěny studny (skruže, cihly, kameny) cementovou maltou.
Provedeme čistou vodou konečné omytí stěn a dna studny. Vodu opět vyčerpáme.
Na dno studny uložíme nový čistý pokryv (štěrk, hrubý písek, mramorová drť).
Studnu necháme naplnit vodou a v případě, že je kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
Demontujeme provizorní čistící zařízení (kalové čerpadlo).
Přidáme desinfekční prostředek pro desinfekci pitné vody podle návodu. SAVO 9 ml / m3 (asi polévková lžíce), SAGEN 10 g / m3 (jednorázově 1-2x do roka), CHLORAMIN B 5-10 g / m3, ASEP SPECIAL 4 ml / m3 (asi čajovou lžičku)
Uzavřeme studnu zákrytovou deskou, upravíme okolí studny.
Asi za 2 – 3 týdny doporučujeme provést základní rozbor pitné vody.
Poznámka : Tento postup je použitelný pouze pro šachtové studny. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a desinfikovat. Další práce je nutno přenechat odborné firmě.

 

Čištění a desinfekci silně znečištěných (zatopených) zdrojů


K sanaci lze přistoupit až to dovolí vnější podmínky, tj. po opadnutí povodňové vlny, odstranění nánosu bahna atd. Je třeba také vyčkat na pokles hladiny spodní vody.
Po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny spodní vody, lze začít s čištěním. Mechanicky očistíme vnější části studny a čerpací zařízení od nánosu bahna a nečistot. Opravíme poškozené vnější části krytu studny. Vše opláchneme nejlépe tlakovou vodou.
Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu a necháme dostatečnou dobu (alespoň 6 hodin) odvětrat. Při práci ve studni pracujte ve dvojici, jeden upoutaný uvnitř, druhý ho jistí nahoře !!!
Nainstalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
Jedná-li se o silně znečištěnou studnu, vyčerpáme celý objem vody. 
Důkladně kartáčem a hadrem mechanicky očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Vše důkladně očistíme čistou vodou a vodu ze studny opět znovu vyčerpáme. Vyčerpanou vodu odvádíme do odpadu, nebo dostatečně daleko od studny ve sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni. Není-li to možné, je nutno ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod.
Omyjeme znovu vnitřní stěny studny a čerpacího zařízení, koncentrovaným roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor. Pozor, pracujeme vždy v gumových rukavicích !!! CHLORAMIN B 5 – 10 %, chlornan sodný 5 %, roztok chlorového vápna 10 %, ASEP SPECIAL 5 – 10 %.
Vše znovu opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme do odpadu. Není-li to možné, je nutno ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod. Volné vypouštění vody s desinfekcí do terénu je nevhodné, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny na hloubku asi jednoho metru. Zbylou vodu ošetříme desinfekčním přípravkem, nejlépe na bázi chloru a touto vodou myjeme stěny od horního okraje studny směrem dolů. Použijte koncentrace (viz. níže). K tlakovému mytí použijeme ponorné nebo kalové čerpadlo, nebo nouzově myjeme i ručně. Při všech způsobech mytí se kartáčem čistí stěny a dno studny včetně zařízení. Celý zbytek vody ze studny vyčerpáme.
Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk nebo písek). Dno studny pečlivě vyčistíme, včetně vtokových otvorů pramene.
Opravíme stěny studny (skruže, cihly, kameny) cementovou maltou.
Provedeme čistou vodou konečné omytí stěn a dna studny. Vodu opět vyčerpáme.
Na dno studny uložíme nový čistý pokryv (štěrk, hrubý písek, mramorová drť).
Studnu necháme naplnit vodou a v případě, že je kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
Demontujeme provizorní čistící zařízení (kalové čerpadlo).
Přidáme desinfekční prostředek pro desinfekci pitné vody podle návodu. SAVO 9 ml / m3 (asi polévková lžíce), SAGEN 10 g / m3 (jednorázově 1-2x do roka), CHLORAMIN B 5-10 g / m3, ASEP SPECIAL 4 ml / m3 (asi čajovou lžičku)
Uzavřeme studnu zákrytovou deskou, upravíme okolí studny.
Asi za 2 – 3 týdny doporučujeme provést základní rozbor pitné vody.
Poznámka : Tento postup je použitelný pouze pro šachtové studny. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a desinfikovat. Další práce je nutno přenechat odborné firmě.