Rozbor pitné vody

Provádíme akreditované rozbory dle platné legislativy.

Akreditované rozbory pitné vody nabízíme provozovatelům vodovodů, zemědělským prvovýrobcům a zpracovatelskému průmyslu, ubytovacím a stravovacím zařízením, soukromím osobám používajícím vodu z vlastní studny. 

Krácený a úplný rozbor pitné vody

Provádíme akreditované rozbory pitné vody pro soukromé osoby i firmy.Odběr pitné vody

Nabízíme akreditované odběry pitné vody, poskytujeme návod na odběr vzorku zákazníkem.Legislativa pitných vod

Hodnocení pitné vody

  • Vyhláška č. 252/2004 Sb.Čištění nevyhovujících zdrojů, studní, vrtů

  • Čištění a desinfekce studní, vrtů a zdrojů
  • Čištění a desinfekce silně znečištěných studní, zdrojů a vrtů

 Povídání o vodě

  • Informační materiál pro zákazníky střediska laboratoř
  • Obecné povídání o pitné vodě pro znalé i pro "laiky"
  • Vysvětlení jednotlivých ukazatelů kvality vody