Zlepšení čisticí funkce domovní ČOV (čistírny odpadních vod)

Pokusíme se navrhnout optimální řešení problémů Vaší ČOV.