Rozbor odpadní vody pro provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV)

Rozbor odpadní vody pro provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV)

Ať se jedná o malou domovní, nebo velkou městskou čistírnu odpadních vod zajistíme:

  • akreditované rozbory odpadní vody z přítoku, odtoku a za jakýmkoliv stupněm čištění na čistírně odpadních vod.
  • pravidelný monitorin kvality vypouštěné odpadní vody dle rozhodnutí.
  • vypracování hodnocení stupně účinnosti ČOV.