Akreditované odběry odpadní vody

Našim zákazníkům nabízíme tyto služby:
Půjčení vzorkovnic, pokud si odběr zajistí sami.
Akreditovaný odběr odpadní vody manuálně nebo automatickým vzorkovacím zařízením (prostý bodový, dvouhodinový, dvanáctihodinový, dvacetičtyřhodinový odběr vzorku odpadní vody).