Legislativa - bazénová voda

 

Vyhláška č. 238/2011 Sb.


Tato vyhláška upravuje
Monitoring vody v přírodních koupalištích
Odběr a rozbor vzorků bazénové vody - jaké ukazatele a jak često je pořeba kontrolovat.
Mezní a nejvyšší mezní hodnoty výsledků rozborů bazénové vody.

 

Vyhláška č. 151/2011 Sb.


Touto vyhláškou se mění zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zenění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Mimo jiné nařizuje provozovatelům bazénů vypracovat provozní řád a upravuje náležitosti provozních řádů bazénů