Rozbor balené vody

Nabízíme akreditovaný odběr a rozbor balené vody dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. příloha 1 až 4. (Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy).

Tato vyhláška řeší kvalitu nejen klasických balených vod v PET lahvích, ale i kvalitu vod pramenitých, kojeneckých a balených do 18-ti litrových barelů.