Rozbory sedimentů

Akreditované rozbory sedimentů
Majitelům a provozovatelům vodních toků a vodních nádrží, nabízíme akreditované rozbory sedimentů.

Akreditovaný odběr sedimentů
Našim zákazníkům zajistíme akreditovaný odběr sedimentu z vypuštěné vodní nádrže i z vodní nádrže "na vodě".

Legislativa
Vyhláška č. 257/2009 Sb.
Tato vyhláška upravuje podmínky požívání sedimentů na zemědělské půdě.
Stanovuje limitní hodnoty prvků a rizikových látek v sedimentech a zemědelské půdě, na kterou je sediment používán.