Rozbor vzorku půdy

 

Základní rozbor půdy

  • Při tomto rozboru stanovíme : pH CaCl2, P, K, Ca Mg
  • Výsledek nám dovolí zhodnotit zásobení půdy základními živinami.
  • Na Vaši žádost zpracujeme jednoduché doporučení jakým hnojivem a v jaké dávce přihnojit.
  • Tento rozbor doporučujeme jak zemědělcům, tak zahrádkářům a drobným pěstitelům.

 

Rozšířený rozbor půdy

  • Při zozšířeném rozboru půdy Vám stanovíme základní makroprvky + mikroprvky dle našeho doporučení.
  • I zdánlivé "poškození rostlin škůdci" může být způsobeno nedostatkem jednoho či více mikroprvků.
  • Na Vaši žádost zpracujeme jednoduché doporučení jakým hnojivem a v jaké dávce přihnojit.