Odběr vzorků půdy

 

Akreditovaný odběr vzorků půdy

Akreditovaný odběr vzorků půdy je vyžadován pro úřední jednání, soudní spory
a pododobně. Při akreditovaném odběru nelze zpochybnit původ vzorku
a postup odběru vzorku. Odběr provádí proškolení pracovníci AGRO-LY
podle standartních operačních postupů.

 

Odběr vzorků půdy zákazníkem


Při tomto postupu ušetříte náklady za odběr vzorku. Je vhodný zejména pro zahrádkáře, kteří odebírají vzorek z malé plochy a výsledek slouží pouze pro jejich potřebu.

  1. Z části plochy, o kterou se zajímáte, je nutno odebrat jeden vzorek půdy o hmotnosti asi 0,5 kg.
  2. K odběru je vhodné použít specielní sondážní tyč, což je ocelová tyč s vyfrézovanou drážkou. Ta se vpichuje do půdy, otočí okolo své osy a půda z drážky tvoří dílčí vzorky. Pokud není k dispozici sondážní tyč, použije k odběru rýč a zahradní lopatku.
  3. Zarýpněte rýč na jeho hloubku a vytvořte si jednu svislou stěnu v půdě.
  4. Ze svislé stěny zahradní lopatkou odeberte asi objem dvou polévkových lžic nahoře z této stěny, dvě lžíce uprostřed a dvě lžíce ze spodku zarýpnutí. Je to proto, aby se do vzorku dostala půdy z celého profilu ornice. Všechny dílčí vzorky se sypou stále do stejného sáčku.
  5. Přejděte na jiné místo plochy a odebírejte dílčí vzorky stejně jako v bodě 4.
  6. Tvoříte stále jeden vzorek, to znamená, že půda se sype stále do stejného sáčku.
  7. Vzorek vznikne asi z 5 zarýpnutí rýčem a odebráním dílčích vzorků.
  8. Půdu, která je v igelitovém sáčku vložte ještě do dalšího sáčku. Takto zabalený vzorek dejte do jakékoliv krabičky, vložte objednávku s kontakty na Vás a poštou jej zašlete na naši adresu.