Legislativa

 

Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhláška č. 275/1998 Sb. o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

  • Na základě těchto právních předpisů je v současnosti prováděno agrochemické zkoušení zemědělských půd (dále jen AZZP).
  • Interval mezy jednotlivými cykly je 6 let. Jeden vzorek reprezentuje 7 hektarů zemědělské půdy.
  • Toto zkoušení probíhá na obdobných principech již od 60. let minulého století. Po celou dobu se ho účastní naše zemědělská laboratoř. I proto jsme obdrželi od Ústředního kontrolníko a zkušebního ústavu zemědělského v Brně pověření pro odběr a rozbor vzorků půdy.
  • Zkušenosti našich pracovníků jsou využity v celém procesu od odběru, přes rozbor až po vyhodnocení a návrh plánu hnojení.

Vyhláška č. 75/2010 Sb. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb.

 

  • "AGRO–LA",spol. s. r.o. Jindřichův Hradec je podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č.j. 3241/00-7010,1179/00-7010
  • pověřená činností servisní autorizované laboratoře pro rozbory půdních vzorků na zjišťování výskytu háďátka bramborového a původce rakoviny brambor.
  • Vystavení negativního osvědčení je základní podmínkou při množení sadby brambor.