Hodnocení obsahu živin v půdě

Na základě rozboru půdy Vám na Vaši žádost zpracujeme hodnocení zastoupení jednotlivých živin, doporučíme optimální hnojivo a jeho dávku.

Přitom se řídíme Metodickým pokynem č. 43/SÚK, který vydal Ústřední kokntrolní a zkušební ústav zemědělský  jako "Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v České republice na období 2011 až 2016". Takto jsou hodnoceny živiny: fosfor, draslík, vápník, hořčík a půdní kyselost s potřebou vápnění.

Při hodnocení obsahu ostatních živin: síra, železo, mangan, zinek, měď, bór, molybden aj., využíváme dostupnou literaturu a osobní konzultace se známými pracovníky výzkumných ústavů a vysokých škol.