Rozbory půd

Rozbor vzorku půdy

Uděláme rozbor půdy a zpracujeme doporučení jak hnojit.Odběr vzorků půdy

Návod na odběr vzorku půdy zejména pro zahrádkáře.Legislativa 

  • Zákon č. 156/1998 Sb., vyhláška č. 275/1988 Sb.
  • Vyhláška č. 75/2010Hodnocení obsahu živin v půdě

Na základě rozboru zpracujeme hodnocení obsahu živin v půdě.