Akreditovaná laboratoř

“Agro-la“, spol. s r.o., středisko laboratoř nabízí své odborné služby jak velkým firmám, tak drobným zákazníkům. Laboratoř společnosti Agro-la se specializuje především na poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství a na poradenskou činnost v těchto sférách.

Okruh naší činnosti je poměrně široký. Jedná o odběry a laboratorní rozbory pitných,odpadních a bazénových vod, rybničních kalů, sedimentů, krmiv, rostlin, zeleninya dalších materiálů.

Připomínám, že jde o akreditovanou činnost, tedy o činnost „posvěcenou“ českým akreditačním institutem. Termín akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 vypovídá o dodržování vysokých standardů v naší práci. Rozhodně se nejedná o formalitu, nýbrž o pravidelný dohled Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Musíme se proto účastnit pravidelných porovnávacích zkoušek, mít v pořádku veškeré dokumenty, přístroje a záznamy související s naší činností. Teprve poté lze projít tímto procesem, který nám umožňuje poskytování kvalitních služeb. Výstup z akreditované laboratoře - protokol - je uznáván na veškerých úřadech.

Služby poskytujeme většině obcí Jindřichohradecka, zemědělským podnikům, úřadům, dalším drobným podnikům a v neposlední řadě nesmím zapomenout ani na malé zákazníky. Ke každému jsme schopni dojet a materiál určený k rozboru na místě sami odebrat. Na základě rozboru vody ze studny či vrtu získá zákazník informace o kvalitě svého zdroje, které může použít ke kolaudaci. Při nevyhovujících parametrech navrhneme další kroky k řešení.

Rovněž provádíme rozbory odpadních vod, což jistě uvítají provozovatelé čistíren. Dále spolupracujeme s provozovateli koupališť, kteří jsou povinni provádět laboratorní rozbory ze zákona. Na základě rozboru půdy na zahradě, poli či jiném pozemku doporučíme hnojení, pomůžeme s rozbory při založení či odbahnění rybníku, kde je potřeba stanovit těžké kovy. Zpracováváme žádosti na vypouštění odpadních vod a provádíme rovněž rozbory krmiv, hnojiv, rostlin, zeleniny a poradenství v těchto oblastech, atd.

Naším standardem je maximální služba za rozumnou cenu.