Laboratorní rozbory - www.laboratornirozbory.cz

Akreditovaná laboratoř

Laboratoř společnosti Agro-la se specializuje především na poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství a na poradenskou činnost v těchto sférách.

Rozbory vod

Rozbory vody pro soukromé osoby, podnikatele i firmy.Rozbory půd

Provedeme základní i rozšířený rozbor půdy z pole i ze zahrádky.Rozbory hnojiv

 • Rozbory organických hnojiv a kompostů
 • Rozbory průmyslových hnojiv

Rozbory rostlin

 • Základní rozbor nadzemních částí rostlin
 • Stanovení ostatních prvků v sušině

Rozbory krmiv

 • Základní rozbor krmiv
 • Rozšířený rozbor krmiv

Rozbory osiv

Vám poskytnou informace o vlastních i nakoupených osivech

Rozbory zemědělských výrobků

Mikrobiální rozbory stěrů   z povrchu

Rozbory sedimentů

 • Odběr sedimentů
 • Rozbory sedimentů
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb.

Rozbory čistírenských kalů

 • Odběr vzorků
 • Rozbory čistírenských kalů
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb.

Rozbory pro včelaře

 • Stanovení Moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)

 http://www.vcelimor.czMÁTE DOTAZ? NAPIŠTE NÁM!

Vaše dotazy zodpovídá:
Ing. Milan Kopenec


E-mail: kopenec@agrola.cz